รัฐสกัดเว็บะละเมิดลิขสิทธิ์ ให้ผู้เสียหายแจ้งเบาะแส 2 ช่องทาง ก่อนสั่งปิด

รัฐสกัดเว็บะละเมิดลิขสิทธิ์ ให้ผู้เสียหายแจ้งเบาะแส 2 ช่องทาง ก่อนสั่งปิด

รัฐสกัดเว็บะละเมิดลิขสิทธิ์ ให้ผู้เสียหายแจ้งเบาะแส 2 ช่องทาง ก่อนสั่งปิด             อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาเว็บไซด์ละเมิดลิขสิทธิ์ว่า ล่าสุดได้ผสานงานกับหน่วยงานจากภาครัฐ เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้วยความใกล้ชิด โดยขณะนี้มี 2 ช่องทางให้เจ้าของสิทธิ์สามารถแจ้งปัญหาการละเมิดได้ คือแจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และระงับห้ามมิให้เผยแพร่การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือความผิดอื่น ๆ ทางออนไลน์ (COPTICS)โดยมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ซึ่งดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ หากพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์จริง เจ้าหน้าที่จะจัดการอย่างรวดเร็ว การแจ้งปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ผ่าน COPTICS นั้น ให้ผู้ร้องเรียนแจ้งเรื่องไปยังศูนย์ฯได้ทันที เมื่อเจ้าหน้าที่นำมาพิจารณาแล้วพบว่ามีเกิดการละเมิดจริง ก็จะดำเนินการส่งเรื่องไปยัง กสทช.ต่อไป เพื่ออาศัยอำนาจของ กสทช. แจ้งต่อไปยังผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ให้นำเว็บไซต์ที่ทำการละเมิดออกโดยขั้นตอนทั้งหมดนั้น จะดำเนินการอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 2-3 วัน ซึ่งขณะนี้ ได้สั่งการให้ปิดเว็บไซด์ไปแล้วจำนวน 34 เว็บ หรือ 1,080 URL ส่วนการแจ้งผ่านกรมทรัพย์สินทางปัญหา ผู้ร้องเรียนก็สามารถดำเนินการได้ โดยให้แจ้งมาว่า พบเห็นเว็บไซด์ใดที่ทำการละเมิด ไม่ว่าจะเป็นเพลง…

สิทธิบัตรใหม่ FACEBOOK วิเคราะห์สินค้าที่ชื่นชอบ พร้อมส่งข้อมูลให้แบรนด์

สิทธิบัตรใหม่ FACEBOOK วิเคราะห์สินค้าที่ชื่นชอบ พร้อมส่งข้อมูลให้แบรนด์

สิทธิบัตรใหม่ FACEBOOK วิเคราะห์สินค้าที่ชื่นชอบ พร้อมส่งข้อมูลให้แบรนด์             Facebook โชว์สิทธิบัตรใหม่ ในชื่อว่า “Computer-vision content detection for sponsored stories” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ สามารถสแกนรูปภาพของผู้ใช้งานทุกคน เพื่อดูว่าใครชื่นชอบผลิตภัณฑ์ใด แล้วทำการส่งข้อมูลต่อไปยังโฆษณาที่ต้องการขายผลิตภัณฑ์ให้ได้มากยิ่งขึ้น ในเอกสารได้ระบุไว้ว่า เทคโนโลยีดังกล่าว สามารถนำมาใช้ได้กับระบบอัลกอริธึม ช่วยให้คอมพิวเตอร์มองเห็นวัตถุในมัลติมีเดียที่ผู้ใช้งานอัปโหลดเข้าสู่ระบบ ไปจนถึงช่วยตรวจจับวัตถุเฉพาะหรือ specific object ภายในมัลติมีเดียเป้าหมายได้ ซึ่งอาจมีการโปรโมทในพื้นที่ sponsored story หรือเรื่องราวที่เป็นโฆษณาต่อไป สิทธิบัตรเทคโนโลยีใหม่จาก Facebook รู้หมดว่าในภาพมีแบรนด์อะไรบ้าง? สิทธิบัตรชิ้นใหม่นี้ ได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการโฆษณาออนไลน์เป็นอย่างมาก เนื่องจากเมื่อมีบัญชีผู้ใช้งาน Facebook รายหนึ่ง ได้ถ่ายรูปกับเครื่องดื่มแบรนด์ Starbucks พร้อมแชร์ภาพดังกล่าวผ่านทาง Facebook หรือ Instagram ที่อยู่ในเครือ Facebook เมื่อทำการแชร์รูปภาพเสร็จแล้ว เทคโนโลยีชิ้นใหม่นี้จะสแกนรูปถ่ายและรับรู้ได้ทันทีว่าเป็นสินค้าของ Starbucks พร้อมกับแจ้งเตือนไปยังเจ้าของแบรนด์ให้รับรู้ว่า ผู้ใช้รายนี้ชื่นชอบเครื่องดื่มชนิดนี้ ซึ่งมีโอกาศสูงมาก ที่ Starbucks อาจซื้อโฆษณาบน…

กรมพัฒน์ฯ ประกาศ โปรแกรมบัญชี สำหรับ SMEs ใช้งานได้แล้ว จบทุกขั้นตอน

กรมพัฒน์ฯ ประกาศ โปรแกรมบัญชี สำหรับ SMEs ใช้งานได้แล้ว จบทุกขั้นตอน

กรมพัฒน์ฯ ประกาศ โปรแกรมบัญชี สำหรับ SMEs ใช้งานได้แล้ว จบทุกขั้นตอน             กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า โปรแกรมบัญชี “e-Accounting for SMEs” ที่ถูกพัฒนาขั้นมา ผ่านความร่วมมือกับ 5 หน่วยงานพันธมิตร สามารถใช้งานได้ครบถ้วน สมบูรณ์แบบทุกขั้นแล้ว ไล่ตั้งแต่ เริ่มต้นรายการค้า การบันทึกบัญชี การจัดทำงบการเงิน สามารถเชื่อมโยงระบบการส่งงบการเงิน ระบบภาษีสรรพากร ระบบจ่ายเงินของธนาคาร เหมาะนำมาใช้กับ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จากรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ แสดงให้เห็นว่า ขณะนี้โปรแกรมบัญชี e-Accounting for SMEs สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพัฒนาขั้นร่วมกับ 5 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)…

WIPO เผย Huawei ครองแชมป์จดสิทธิบัตรมากที่สุดเอเชีย ประจำปี 2018

WIPO เผย Huawei ครองแชมป์จดสิทธิบัตรมากที่สุดเอเชีย ประจำปี 2018

WIPO เผย Huawei ครองแชมป์จดสิทธิบัตรมากที่สุดเอเชีย ประจำปี 2018             องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เผยรายงาน การยื่นจดสิทธิบัตรระหว่างประเทศ ในปี 2018 ที่ผ่านมา พบว่าจำนวนมกากว่าครึ่งมาจากภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะ Huawei บริษัทโทรคมนาคมสัญชาติจีนที่มีมากเป็นสุดเป็นประวัติการณ์ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มด้านมนวัตกรรม ที่กำลังเปลี่ยนทิศทางจากตะวันตก มุ่งสู่ตะวันออก WIPO เป็นหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่กำกับและควบคุมดูแลสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ในเรื่องสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และการออกแบบเชิงอุตสาหกรรม รายงานประจำปีที่จัดทำโดย WIPO ถือเป็นดัชนี ที่สามารถชี้วัดแนวโน้มนวัตกรรมของโลกได้ ในปี 2018 WIPO ได้รับคำขอจดสิทธิบัตรจากภูมิภาคเอเชีย มากถึง 50.5% WIPO ระบุว่า บริษัทต่าง ๆ ที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรระหว่างประเทศ มากเป็นอันดับ 2 รองจาก Huawei มีดังนี้ มิตซูบิชิ อิเล็กทริก โดยยื่นคำขอทั้งหมด 2,812 รายการ ตามมาด้วยบริษัทอินเทล ยื่นคำขอเป็นจำนวนทั้งหมด 2,499…

กสทช.จัดประมูลเบอร์สวย เบอร์มงคล วันเดียวรับร่วม 15 ล้าน

กสทช.จัดประมูลเบอร์สวย เบอร์มงคล วันเดียวรับร่วม 15 ล้าน

กสทช.จัดประมูลเบอร์สวย เบอร์มงคล วันเดียวรับร่วม 15 ล้าน             สำนักงาน กสทว. เผย ผลการจัดประมูลเบอร์สวย เบอร์มงคล เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในปี 2561 ที่ผ่านมา จำนวน 259 เลขหมาย โดยมีผู้ที่สนใจประมูลเลยหมายจำนวน 28 เลขหมาย เงินที่ได้รับจากการประมูลรวมทั้งสิ้น 14,654,771 บาท สำหรับรายได้จากการประมูลประมูลเบอร์สวย เบอร์มงคล หลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว สำนักงาน กสทว. จะนำไปเป็นรายได้ให้กับประเทศชาติต่อไป ซึ่งภายในงานมีเลขหมายที่ได้รับการประมูลสูงสุด คือ เลขหมาย 092-555-5555 ด้วยราคา 3,000,000 บาท รองลงมาคือเลขหมาย 093-666-6666 ราคา 2,250,006 บาท กสทช.ใช้วิธีประมูลเบอร์สวย เบอร์มงคล รูปแบบใหม่เป็นครั้งแรก โดยเลขหมายจากการประมูลประมูลเบอร์สวย เบอร์มงคล ทั้ง 2 เลขหมายนี้ อยู่ในกลุ่มเลขหมายที่นำกลับมาประมูลใหม่แบบเสนอราคาลดลงครั้งละ 1% แต่ราคาสุดท้ายไม่ลดต่ำไปกว่า…

นวัตกรรมโทรศัพท์มือถือ 01

นวัตกรรมบนโทรศัพท์มือถือที่มีความเป็นไปได้ในอนาคต

  เมื่อสิบปีก่อนที่เทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือยังไม่ก้าวหน้านัก เราจินตนาการถึงโทรศัพท์มือถือจอสัมผัส การปลดล็อคโดยแสกนนิ้วมือหรือแสกนใบหน้า สิ่งเหล่านี้ดูเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวไกลและล้ำสมัย แต่ในปัจจุบันฟังก์ชั่นเหล่านั้นกลับพัฒนามาจนถูกบรรจุลงในสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆแทบทุกเครื่อง ซึ่งนักพัฒนาก็ยังจินตนาการถึงความเป็นไปได้ของนวัตกรรมใหม่ๆในโทรศัพท์มือถือที่สามารถพัฒนาต่อยอดและสร้างให้เป็นจริงขึ้นมาได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ 1. การควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านด้วยมือถือเครื่องเดียว ไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่เรากำลังจินตนาการให้เกิดขึ้นจริงแล้ว แต่ฟังก์ชั่นนี้กำลังถูกพัฒนาอย่างจริงจัง จะดีสักแค่ไหนหากเราสามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของเราได้โดยไม่ต้องลงมือถึงที่ ไม่ว่าจะเป็นประตูรั้ว โรงรถ ไฟในบ้าน เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น นอกจากจะสะดวกแล้วยังประหยัดเวลาสำหรับคนวัยทำงานอีกด้วย 2. กล้องถ่ายภาพที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า DSLR จะเห็นว่ากล้องถ่ายภาพของโทรศัพท์มือถือมีการพัฒนาขึ้นทีละเล็กละน้อยทุกครั้งที่ปล่อยรุ่นใหม่ออกมา ล่าสุดโทรศัพท์จากค่ายดัง ‘iPhone’ ก็สามารถถ่ายภาพบุคคลแบบหน้าชัดหลังละลายได้แล้ว แต่ก็ยังจำกัดระยะห่างระหว่างกล้องและตัวบุคคลอยู่ ซึ่งต่อไปในอนาคตมีความเป็นไปได้ว่ากล้องโทรศัพท์มือถืออาจถูกพัฒนาให้กลายเป็น DSLR ขนาดย่อมก็เป็นได้ ด้วยความที่น้ำหนักเบาและพกพาสะดวก ก็อาจทำให้วงการกล้องถ่ายภาพร้อนๆหนาวๆ เกรงว่าจะคนอาจจะหันไปนิยมใช้กล้องโทรศัพท์มือถือมากกว่า เพราะนอกจากภาพจะออกมาสวยแล้ว ก็คงถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายกว่า DSLR แน่นอน     3. การแสกนวัตถุแบบ 3D มีฟีทเจอร์หลายอย่างที่ถูกพัฒนาเพื่อการศึกษาและเป็นตัวช่วยในการทำงาน อย่างที่เราเห็นกันผ่านหูผ่านตาคือการแสกนเอกสารให้ออกมาคมชัดเทียบเท่าไฟล์ PDF หรือการแปลภาษาแบบ Real-time คือยกกล้องขึ้นมาแสกนคำๆนั้นแล้วสามารถแปลเป็นภาษาอื่นได้ทันที ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าต่อไปโทรศัพท์มือถืออาจจะสามารถแสกนวัตถุแบบ 3D ได้ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาและเห็นภาพตัวอย่างที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 4. เครื่องฉายภาพแบบย่อส่วน เครื่องฉายภาพ หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า…

เปิดโปง เบอร์มงคลเลขสวย ราคา 280 ล้าน ความเชื่อหรือฟอกเงิน

เปิดโปง เบอร์มงคลเลขสวย ราคา 280 ล้าน ความเชื่อหรือฟอกเงิน

เปิดโปง เบอร์มงคลเลขสวย ราคา 280 ล้าน ความเชื่อหรือฟอกเงิน             ความนิยมในเบอร์สวย เบอร์มงคล ในสังคมไทยมีมานานกว่า 20 ปี แล้ว โดยในช่วงแรกยังคงนิยมเฉพาะที่เป็นเบอร์เลขตัวเหมือนติดกัน 4-8 ตัว เลขเรียง หรือเป็นเลขเบิลเลขซ้ำเท่านั้น ซึ่งผู้ที่จะได้เลขหมายเหล่านี้มาครอบครองเพื่อขาย จะต้องไปติดต่อโดยตรงกับค่ายมือถือ พร้อมกับมียอดซื้อสะสมตามที่กำหนด ในช่วง 10 ปีที่ผ่านเบอร์สวย ก็เริ่มได้รับความนิยมในรูปของเบอร์มงคลเต็มรูปแบบ เนื่องจากผู้คนเริ่มมีความเชื่อในเรื่อง ”ผลรวม” เลขหมายในเบอร์โทร ซึ่งให้ความหมายไปในทิศทางที่ดีมากขึ้น จนกระทั่งผ่านมาถึงในทุกวันนี้ ความนิยมก็ไม่เคยลดลงแต่อย่างใด เบอร์มงคลเลขสวย มีทั้งลูกค้าที่ซื้อไปใช้จริงและฟอกเงิน กลุ่มผู้ซื้อเบอร์มงคลเลขสวยในทุกวันนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มคนที่ซื้อไปใช้งานเอง ซึ่งมักจะเลือกเบอร์ที่มีราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท กับอีกคนกลุ่มคือ ต้องใช้การซื้อเบอร์ เพื่อนำไปฟอกเงินที่ได้รับมาจากธุรกิจสีเทาทั้งหลาย เบอร์มงคลเลขสวยทีมีราคาแพงหลักล้านขึ้นไป นอกจากในเรื่องความสวยของเบอร์ ความหมายที่ดี และความหายากแล้ว ยังถูกดันด้วยความต้องการของกลุ่มคนที่ต้องการใช้ฟอกเงินด้วยเช่นกัน ไปจนถึงการปั่นในราคาของผู้ขายเอง ส่วนในงานประมูลเบอร์ที่ทาง กสทช.จัดขึ้น ก็มีทั้งกลุ่มที่ซื้อไปใช้จริงและฟอกเงิน กสทช.เตรียมทำเบอร์มงคลเลขสวย…

ชี้เป้าแพ็กเกจ Hosting เลือกใช้แบบไหนถึงจะเหมาะสมและคุ้มค่า เข้าใจง่ายมาก

ชี้เป้าแพ็กเกจ Hosting เลือกใช้แบบไหนถึงจะเหมาะสมและคุ้มค่า

Hosting หรือเว็บโฮสติ้ง คือผู้ให้บริการ Server ซึ่งเป็นพื้นที่เว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต โดยเจ้าของเว็บไซต์จะต้องนำไฟล์และข้อมูล Database มาฝากไว้เพื่อให้เว็บสามารถออนไลน์ได้ตลอดเวลา ในส่วนของผู้ให้บริการนั้น จะคอยทำหน้าที่ Support ดูแลเซิฟเวอร์ ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งบริหารจัดการการทำงานของ Server เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น เนื่องจากเซิฟเวอร์ทั่วไป 1 เครื่องจะต้องทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ไว้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นหากมี 1 เว็บไซต์ที่เกิดปัญหาก็จะทำให้กระทบกับเว็บไซต์อื่นๆ ที่อยู่ในเซิฟเวอร์เดียวกันได้นั่นเอง Hosting มีหลายแพ็กเกจ จะเลือกใช้อันไหนดี? โฮสติ้งจะมีให้เลือกใช้งาน 2 ระบบปฏิบัติการคือ Windows กับ Linux ซึ่งมีความแตกต่างกัน เช่น การบริหารจัดการทรัพยากร และรองรับภาษาที่ใช้เขียนเว็บไซต์แตกต่างกัน ดังนั้นเจ้าของเว็บไซต์จำเป็นต้องรู้ข้อมูลเบื้องต้นของเว็บไซต์ หรือมีโปรแกรมเมอร์เข้ามาช่วยดูแลจัดการเว็บไซต์   ความเหมาะสมสำหรับการใช้งานแต่ละแพ็กเกจของโฮสติ้ง 1. Hosting ทั่วไป คือเครื่อง Server 1 เครื่อง ซึ่งทำหน้าที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์ไว้เป็นจำนวนมาก เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่มีขนาดเล็ก ใช้พื้นที่น้อย ใช้งานไม่บ่อยนัก และมีราคาถูกมาก แพ็กเกจนี้จึงเป็นที่นิยมและได้รับการใช้งานมากที่สุด 2. OpenSource…

เช่าจอ LED ต้องดูให้ดี เพราะอาจถูกโกงได้

เช่าจอ LED ต้องดูให้ดี เพราะอาจถูกโกงได้

เช่าจอ LED ต้องดูให้ดี เพราะอาจถูกโกงได้             ต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพได้แฝงตัวอยู่แทบทุกวงการ ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจเช่าจอ LED ที่สามารถพบเจอได้ไม่แตกต่างกัน ทั้งผู้ให้บริการเช่าจอที่ดีและไม่ดี ต่างก็สามารถนำกลโกงต่าง ๆ ออกมาใช้ได้เช่นกัน ดังนั้น เพื่อไม่ให้ต้องตกเป็นเหยื่อ ต้องมาทำความรู้จักกับกลโกงต่าง ๆ กันเสียก่อน สำหรับกลโกงของผู้ให้บริการเช่าจอ LED ที่สามารถพบเจอได้บ่อยครั้ง คือการสอดใส้จอ LED ที่ไม่ใช่สเปคเดิมตามที่เคยตกลงกันไว้ กล่าวคือ ในขั้นตอนทำสัญญาเช่าจอ ตัวผู้เช่ามักตะระบุเสเปคคร่าว ๆ เอาไว้ แต่ทว่า เมื่อนำมาใช้งาน จอ LED ที่เช่ามา กลับไม่ใช่อย่างที่ตกลงกันไว้ เมื่อเช่าจอ LED มาแล้วผิดสเปคแบบนี้ ควรทำยังไง ผู้ที่เช่าจอ LED หลายคนคงคิดว่า เมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้ อาจตั้งคำถามในใจว่า ก็สามารถเรียกร้องหรือไม่ก็คือเงินค่าเช่าแล้วก็จบกันไป ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ทุกอย่างมันก็ควรจะเป็นเช่นนั้น แต่ทว่า ผู้ให้บริการส่วนใหญ่มักจะเรียกเก็บเงินไปแล้วก่อนหน้านั้น จึงยากมากที่จะได้เงินคืน สำหรับกลโกงของการเช่าจอ LED ที่ได้กล่าวไปนั้น อยากให้ทุกท่านที่มีความคิดจะเช่าจอ ควรทำสัญญาการจองเป็นแบบ…

ผลสำรวจเผย ผู้ใช้ Android มีความภักดีต่อแบรนด์ มากกว่าผู้ใช้ iOS

ผลสำรวจเผย ผู้ใช้ Android มีความภักดีต่อแบรนด์ มากกว่าผู้ใช้ iOS

ผลสำรวจเผย ผู้ใช้ Android มีความภักดีต่อแบรนด์ มากกว่าผู้ใช้ iOS             หลาย ๆ ครั้งที่จะเห็นบรรดาลูกค้าของ Apple ที่ไม่ว่าจะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถืออีกกี่ครั้ง ก็ยังคงเลือกใช้ iPhone อยู่เหมือนเดิม ซึ่งกลุ่มคนประเภทนี้ เรียกได้ว่ามีความงรักภักดีหรือเป็นสาวกตัวจริงเสียงจริง แต่หารู้ไม่ว่า ในบรรดาผู้ใช้สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android นั้น ต่างมีความศรัทธาในตัวหุ่นเขียวมากกว่าผลไม้ Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) ได้เปิดเผยผลสำรวจผู้ใช้สมาร์ทโฟนฝั่ง iOS และ Android ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า มีผู้ใช้ Android ถึง 91% ที่ยังมีความจงรักภักดีต่อหุ่นเขียวอยู่ ซึ่งมากกว่าฝั่งผู้ใช้ iOS ที่อยู่ในอัตรา 86% ถือเป็นการลบล้างสิ่งที่ Apple เคยพูดไว้เสมอ มีนำนวนผู้ใช้ Android เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลสำรวจยังชี้ให้เห็นว่า บรรดาลูกค้า Android ต่างมีความชื่นชอบและศรัทธาในตัวระบบมากยิ่งขึ้น นับตั่งแต่ปี 2014 –…