กรมพัฒน์ฯ ประกาศ โปรแกรมบัญชี สำหรับ SMEs ใช้งานได้แล้ว จบทุกขั้นตอน

กรมพัฒน์ฯ ประกาศ โปรแกรมบัญชี สำหรับ SMEs ใช้งานได้แล้ว จบทุกขั้นตอน

            กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า โปรแกรมบัญชี “e-Accounting for SMEs” ที่ถูกพัฒนาขั้นมา ผ่านความร่วมมือกับ 5 หน่วยงานพันธมิตร สามารถใช้งานได้ครบถ้วน สมบูรณ์แบบทุกขั้นแล้ว ไล่ตั้งแต่ เริ่มต้นรายการค้า การบันทึกบัญชี การจัดทำงบการเงิน สามารถเชื่อมโยงระบบการส่งงบการเงิน ระบบภาษีสรรพากร ระบบจ่ายเงินของธนาคาร เหมาะนำมาใช้กับ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

จากรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ แสดงให้เห็นว่า ขณะนี้โปรแกรมบัญชี e-Accounting for SMEs สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพัฒนาขั้นร่วมกับ 5 หน่วยงานพันธมิตร

ได้แก่ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จนโปรแกรมสามารถใช้งานได้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้ว

โปรแกรมบัญชี “e-Accounting for SMEs” มีวิธีใช้งานไม่ยุ่งยาก

สำหรับงานโปรแกรมบัญชี บรรดา SMEs สามารถลงทะเบียนบัญชีได้แล้ว ไล่ตั้งแต่การเก็บข้อมูลการขาย การจ่ายเงิน การออกใบกำกับภาษี ตรวจสอบสต๊อก ไปจนถึงขั้นตอนการบันทึกบัญชี และการจัดทำงบการเงิน ซึ่งช่วยให้ SMEs สามารถดำเนินการตรวจสอบสถานะของธุรกิจได้ทันที ตลอดเวลา พร้อมกับช่วยประเมินสถานะทางการเงิน ให้สามารถวางแผนการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้การทำบัญชีมีคุณภาพ มีความถูกต้อง นำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการทำธุรกิจได้อย่างถูกต้อง

โปรแกรมบัญชี “e-Accounting for SMEs” ช่วยผลักดัน SMEs เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังกล่าวถึงพัฒนาล่าสุดว่า ได้จัดทำการเชื่อมโยงเข้ากับระบบการส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถช่วยให้บรรดา SMEs ที่เข้าใช้งาน ส่งงบทางการเงินได้ง่ายดายขึ้น

นอกจานี้ ยังได้ทำการเชื่อมต่อเข้ากับระบบ e-Taxation ของกรมสรรพากร และระบบ e-Payment ของธนาคาร ภายใต้ชื่อโครงการว่า “National e-Payment Master Plan” สิ่งเหล่านี้ ถือเป็นการผลักดันและช่วยเตรียมความพร้อมให้กับ SMEs ให้ก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้บริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะดวก ทันสมัย และประหยัด

ทั้งนี้ SMEs ที่สนใจใช้งานโปรแกรมบัญชี ก็สามารถเข้าไปดาวโหลดโปรแกรมได้ตั้งแต่วันนี้ ที่ทางเว็บไซต์ของกรมฯ และ 5 หน่วยงานพันธมิตร สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วน SMEs ที่ต้องการใช้บริการผ่านมือถือ ก็สามารถเข้าดาวโหลดโปรแกรมได้ผ่านแอปพลิเคชัน Crystalsoftwaregroup ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งจะมี 2 โปรแกรมให้เลือกนำไปติดตั้ง ดังนี้

1.CSG-User Account

2.e-Accounting for SME

สำหรับโปรแกรมทั้ง 2 ชนิดนี้ เหมาะเป็นอย่างยิ่งกับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล โดยรองรับกับประเภทธุรกิจที่มีทั้งซื้อมา ขายไปและงานบริการต่าง ๆ.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนบทความอย่างเป็นทางการ https://www.csmiledev.com/acc.php