ธุรกิจเบอร์มงคล ลงทุนน้อยรวยหลักล้าน

ธุรกิจเบอร์มงคล ลงทุนน้อยรวยหลักล้าน

            ธุรกิจเปิดขายเบอร์มงคล พบว่ามีผู้คนต้องการมันมากขึ้น จากความเชื่อในเรื่องโชคชะตา อำนาจวาสนา มีขายกันตั่งแต่ราคาไม่กี่ร้อยบาท ไปจนถึงหลายล้านบาทต่อเลขหมาย ซึ่งในตลาดพบว่ามีเงินหมุนเวียนมากถึงหลายร้อยล้านบาท อันเนื่องมากจากมีภาคเอกชนเข้ามาทำกำไร ในขณะที่ กสทช. ผู้บริหารจัดการเลขหมาย จะทำการคิดค่าธรรมเนียมการขอเลขหมายครั้งละ 5,000 บาท และหลังจากได้รับการจัดสรรเลขหมายแล้ว จะมีค่าธรรมเนียมรายเดือน จำนวน 2 บาทต่อเลขหมาย

เบอร์มงคล ถูกจัดเป็นเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเลขหมายโทรศัพท์มือถือ ถือเป็นทรัพยากรโทรคมนาคมของชาติที่มีอยู่จำนวนจำกัด กฎหมายจึงกำหนดให้ กสทช. เข้ามาเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการเบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและคุณภาพเป็นหลัก

ผลสำรวจธุรกิจเบอร์มงคล

จากผลสำรวจค้นพบว่า มีการขายเบอร์มงคลตั่งแต่ราคาหลักไม่กี่ร้อยบาท ไปจนถึงหลักหลายสิบล้าน ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด และความสวยของหมายเลขเป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่น เบอร์ 08-45678910 มีราคา 10 ล้านบาท เบอร์ 088-269-9999 มีราคา 5 แสนบาท เบอร์ 08-4872-6666 มีราคา 3 หมื่นบาท เป็นต้น

เจ้าของธุรกิจเบอร์มงคลรายหนึ่งเผยว่า ธุรกิจดังกล่าวในตอนนี้เติบโตอย่างรวดเร็ว ตามความต้องการของผู้บริโภคที่นิยมมากขึ้น อีกทั้งยังมีการเก็งกำไร ส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังได้นำหมายเลขโทรศัพท์ไปเชื่อมโยงกับเรื่องดวงชะตา จึงสามารถทำกำไรจากการขายได้มากกว่าเดิมจากที่ผ่านมา

ผลักดันเบอร์มงคล ให้เกิดประโยชน์ต่อต่อสาธารณะสูงที่สุด

เบอร์มงคลระหว่าง กสทช. กับผู้ประกอบการ เปรียบเหมือนกับของที่ได้มาฟรี โดยไม่มีการเพิ่มต้นทุนจากเลขหมายปกติแต่อย่างใด ในขณะที่มูลค่าเบอร์ที่หลายคนมองว่าเป็นสิ่งมงคลพบว่า ในตลาดมีมูลค่าเพิ่มมากกว่าเบอร์ปกติเป็นจำนวนมาก ดังนั้นมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากเลขหมายมงคล ประโยชน์จึงตกเป็นของภาคเอกชน แทนที่จะเป็นผลประโยชน์ของภาครัฐ

ที่ผ่านมาได้ กสทช. พยายามจัดสรรเบอร์มงคลให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะสูงที่สุด ด้วยหลากหลายวิธี และที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดคือการ “ประมูล” ที่มีวิธีการคล้ายกันกับการประมูลทะเบียนรถยนต์ เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นจำนวนหลายร้อยล้านบาทในตลาด พร้อมทั้งมีการถ่ายโอนจากภาคเอกชนเข้าสู่ภาครัฐมากขึ้น ด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่ยังรอการจัดสรรอีกกว่า 87 ล้านเลขหมาย ถือเป็นผลประโยชน์สาธารณะที่มีมูลค่ามหาศาล

ในตลาดเบอร์มงคลเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามาก มีผู้คนไม่น้อยต้องการมัน และเป็นสิ่งที่มีอยู่น้อยสวนทางกลับความต้องการที่มาก การจะรู้ได้ว่าเลขหมายนั้น มีมูลค่าที่แท้จริงเท่าไรต้องนำไปประมูลเพื่อให้ทราบถึงมูลค่าที่แท้จริง ให้คนที่ยอมจ่ายสูงสุดได้ไป เป็นการดูดกำไรจากผู้ประกอบการเข้าภาครัฐอีกช่องทาง