กรมพัฒน์ฯ ประกาศ โปรแกรมบัญชี สำหรับ SMEs ใช้งานได้แล้ว จบทุกขั้นตอน

กรมพัฒน์ฯ ประกาศ โปรแกรมบัญชี สำหรับ SMEs ใช้งานได้แล้ว จบทุกขั้นตอน

กรมพัฒน์ฯ ประกาศ โปรแกรมบัญชี สำหรับ SMEs ใช้งานได้แล้ว จบทุกขั้นตอน             กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า โปรแกรมบัญชี “e-Accounting for SMEs” ที่ถูกพัฒนาขั้นมา ผ่านความร่วมมือกับ 5 หน่วยงานพันธมิตร สามารถใช้งานได้ครบถ้วน สมบูรณ์แบบทุกขั้นแล้ว ไล่ตั้งแต่ เริ่มต้นรายการค้า การบันทึกบัญชี การจัดทำงบการเงิน สามารถเชื่อมโยงระบบการส่งงบการเงิน ระบบภาษีสรรพากร ระบบจ่ายเงินของธนาคาร เหมาะนำมาใช้กับ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จากรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ แสดงให้เห็นว่า ขณะนี้โปรแกรมบัญชี e-Accounting for SMEs สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพัฒนาขั้นร่วมกับ 5 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)…

WIPO เผย Huawei ครองแชมป์จดสิทธิบัตรมากที่สุดเอเชีย ประจำปี 2018

WIPO เผย Huawei ครองแชมป์จดสิทธิบัตรมากที่สุดเอเชีย ประจำปี 2018

WIPO เผย Huawei ครองแชมป์จดสิทธิบัตรมากที่สุดเอเชีย ประจำปี 2018             องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เผยรายงาน การยื่นจดสิทธิบัตรระหว่างประเทศ ในปี 2018 ที่ผ่านมา พบว่าจำนวนมกากว่าครึ่งมาจากภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะ Huawei บริษัทโทรคมนาคมสัญชาติจีนที่มีมากเป็นสุดเป็นประวัติการณ์ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มด้านมนวัตกรรม ที่กำลังเปลี่ยนทิศทางจากตะวันตก มุ่งสู่ตะวันออก WIPO เป็นหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่กำกับและควบคุมดูแลสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ในเรื่องสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และการออกแบบเชิงอุตสาหกรรม รายงานประจำปีที่จัดทำโดย WIPO ถือเป็นดัชนี ที่สามารถชี้วัดแนวโน้มนวัตกรรมของโลกได้ ในปี 2018 WIPO ได้รับคำขอจดสิทธิบัตรจากภูมิภาคเอเชีย มากถึง 50.5% WIPO ระบุว่า บริษัทต่าง ๆ ที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรระหว่างประเทศ มากเป็นอันดับ 2 รองจาก Huawei มีดังนี้ มิตซูบิชิ อิเล็กทริก โดยยื่นคำขอทั้งหมด 2,812 รายการ ตามมาด้วยบริษัทอินเทล ยื่นคำขอเป็นจำนวนทั้งหมด 2,499…