สิทธิบัตรใหม่ FACEBOOK วิเคราะห์สินค้าที่ชื่นชอบ พร้อมส่งข้อมูลให้แบรนด์

สิทธิบัตรใหม่ FACEBOOK วิเคราะห์สินค้าที่ชื่นชอบ พร้อมส่งข้อมูลให้แบรนด์

สิทธิบัตรใหม่ FACEBOOK วิเคราะห์สินค้าที่ชื่นชอบ พร้อมส่งข้อมูลให้แบรนด์             Facebook โชว์สิทธิบัตรใหม่ ในชื่อว่า “Computer-vision content detection for sponsored stories” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ สามารถสแกนรูปภาพของผู้ใช้งานทุกคน เพื่อดูว่าใครชื่นชอบผลิตภัณฑ์ใด แล้วทำการส่งข้อมูลต่อไปยังโฆษณาที่ต้องการขายผลิตภัณฑ์ให้ได้มากยิ่งขึ้น ในเอกสารได้ระบุไว้ว่า เทคโนโลยีดังกล่าว สามารถนำมาใช้ได้กับระบบอัลกอริธึม ช่วยให้คอมพิวเตอร์มองเห็นวัตถุในมัลติมีเดียที่ผู้ใช้งานอัปโหลดเข้าสู่ระบบ ไปจนถึงช่วยตรวจจับวัตถุเฉพาะหรือ specific object ภายในมัลติมีเดียเป้าหมายได้ ซึ่งอาจมีการโปรโมทในพื้นที่ sponsored story หรือเรื่องราวที่เป็นโฆษณาต่อไป สิทธิบัตรเทคโนโลยีใหม่จาก Facebook รู้หมดว่าในภาพมีแบรนด์อะไรบ้าง? สิทธิบัตรชิ้นใหม่นี้ ได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการโฆษณาออนไลน์เป็นอย่างมาก เนื่องจากเมื่อมีบัญชีผู้ใช้งาน Facebook รายหนึ่ง ได้ถ่ายรูปกับเครื่องดื่มแบรนด์ Starbucks พร้อมแชร์ภาพดังกล่าวผ่านทาง Facebook หรือ Instagram ที่อยู่ในเครือ Facebook เมื่อทำการแชร์รูปภาพเสร็จแล้ว เทคโนโลยีชิ้นใหม่นี้จะสแกนรูปถ่ายและรับรู้ได้ทันทีว่าเป็นสินค้าของ Starbucks พร้อมกับแจ้งเตือนไปยังเจ้าของแบรนด์ให้รับรู้ว่า ผู้ใช้รายนี้ชื่นชอบเครื่องดื่มชนิดนี้ ซึ่งมีโอกาศสูงมาก ที่ Starbucks อาจซื้อโฆษณาบน…