รัฐสกัดเว็บะละเมิดลิขสิทธิ์ ให้ผู้เสียหายแจ้งเบาะแส 2 ช่องทาง ก่อนสั่งปิด

รัฐสกัดเว็บะละเมิดลิขสิทธิ์ ให้ผู้เสียหายแจ้งเบาะแส 2 ช่องทาง ก่อนสั่งปิด

รัฐสกัดเว็บะละเมิดลิขสิทธิ์ ให้ผู้เสียหายแจ้งเบาะแส 2 ช่องทาง ก่อนสั่งปิด             อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาเว็บไซด์ละเมิดลิขสิทธิ์ว่า ล่าสุดได้ผสานงานกับหน่วยงานจากภาครัฐ เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้วยความใกล้ชิด โดยขณะนี้มี 2 ช่องทางให้เจ้าของสิทธิ์สามารถแจ้งปัญหาการละเมิดได้ คือแจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และระงับห้ามมิให้เผยแพร่การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือความผิดอื่น ๆ ทางออนไลน์ (COPTICS)โดยมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ซึ่งดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ หากพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์จริง เจ้าหน้าที่จะจัดการอย่างรวดเร็ว การแจ้งปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ผ่าน COPTICS นั้น ให้ผู้ร้องเรียนแจ้งเรื่องไปยังศูนย์ฯได้ทันที เมื่อเจ้าหน้าที่นำมาพิจารณาแล้วพบว่ามีเกิดการละเมิดจริง ก็จะดำเนินการส่งเรื่องไปยัง กสทช.ต่อไป เพื่ออาศัยอำนาจของ กสทช. แจ้งต่อไปยังผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ให้นำเว็บไซต์ที่ทำการละเมิดออกโดยขั้นตอนทั้งหมดนั้น จะดำเนินการอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 2-3 วัน ซึ่งขณะนี้ ได้สั่งการให้ปิดเว็บไซด์ไปแล้วจำนวน 34 เว็บ หรือ 1,080 URL ส่วนการแจ้งผ่านกรมทรัพย์สินทางปัญหา ผู้ร้องเรียนก็สามารถดำเนินการได้ โดยให้แจ้งมาว่า พบเห็นเว็บไซด์ใดที่ทำการละเมิด ไม่ว่าจะเป็นเพลง…